JVP Pag

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Temeljem Odluke Županijske skupštine Zadarske županije, KLASA: 214-01/07-01/02, URBROJ: 2198/1-02-08-6 od 5. lipnja 2008. godine, o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru, OD 01.06.2021 do 31.10.2021. godine, STUPA NA SNAGU ZABRANA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU.