Aktualnosti & Iz medija

27. svibnja 2022.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Temeljem Odluke Županijske skupštine Zadarske županije, KLASA: 214-01/07-01/02, URBROJ: 2198/1-02-08-6 od 5. lipnja 2008. godine, o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru, OD 01.06.2022. do […]
28. svibnja 2021.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Temeljem Odluke Županijske skupštine Zadarske županije, KLASA: 214-01/07-01/02, URBROJ: 2198/1-02-08-6 od 5. lipnja 2008. godine, o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru, OD 01.06.2021 do […]
31. prosinca 2020.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Dana 31. Prosinca 2020. godine vatrogasci Grada Paga sa jednim vatrogasnim vozilom upućeni su na ispomoć u sanaciji posljedica potresa na području Petrinje.
31. prosinca 2020.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Dana 31. Prosinca 2020. godine vatrogasci Grada Paga sa jednim vatrogasnim vozilom upućeni su na ispomoć u sanaciji posljedica potresa na području Petrinje.
15. svibnja 2020.

Potpisani Ugovori o radu s djelatnicima Ustanove JVP Pag

Danas su u Gradskoj vjećnici u Pagu potpisani Ugovori o radu sa djelatnicima Ustanove JVP Pag koja započinje sa radom 1. siječnja 2020. godine. Ugovore je […]
15. svibnja 2020.

Javna vatrogasna postrojba Pag započinje s radom 1. siječnja 2020. godine

JVP Pag započela je s radom kao Javna ustanova 15. studenoga 2019. godine dok će kao Javna ustanova s ovlastima u vatrogastvu početi raditi od 1. […]