• IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA – pogledaj

Odluke

  • Odluka o uvjetima korištenja službenih mobilnih telefona JVP Pag, 13.01.21. – pogledaj
  • Odluka o uvjetima korištenja službenih vozila, službene kartice i sredstava reprezentacije u JVP Pag 13.01.21. – pogledaj

Procedure

  • Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama JVP Pag.13.01.21. – pogledaj
  • Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga JVP Pag. 13.01.21. – pogledaj
  • Procedura o blagajničkom poslovanju JVP Pag.13.01.21. – pogledaj
  • Procedura obračuna i naplate prihoda JVP Pag. 13.01.21. – pogledaj
  • Procedura stvaranja ugovornih obveza JVP Pag. 12.04.21. – pogledaj
  • Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja JVP Pag.01.06.21. – pogledaj