• FINANCIJSKI PLAN JVP PAG ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. – 2025. GODINU. (euro) 22.11.2022. – pogledaj
 • FINANCIJSKI PLAN JVP PAG ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. – 2025. GODINU. (kuna) 22.11.2022. – pogledaj
  • Obrazloženje financijskog Plana JVP Pag za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu. – pogledaj dokument
 • FINANCIJSKI PLAN JVP PAG ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. – 2024. GODINU. 31.12.2021. – pogledaj
  • Obrazloženje financijskog Plana JVP Pag za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu. – pogledaj dokument
 • I. izmjena fin.plana JVP Pag za 2022.godinu – pogledaj dokument
  • Odluka o usvajanju I. izmjene financijskog plana za 2022 i projekcija za 2023. i 2024.g. – pogledaj dokument
 • II. izmjena fin.plana JVP Pag za 2022.godinu – pogledaj dokument
  • Odluka o usvajanju I. izmjene financijskog plana za 2022 i projekcija za 2023. i 2024.g. – pogledaj dokument
 • FINANCIJSKI PLAN JVP PAG ZA 2021. Godinu. 31.12.2020. – pogledaj
  • I. Izmjena financijskog plana JVP Pag za 2021.godinu. 29.06.2021. – pogledaj
  • II. Izmjena financijskog plana JVP Pag za 2021.godinu. 21.10.2021. – pogledaj