Financijski planovi

  • FINANCIJSKI PLAN JVP PAG ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. – 2024. GODINU. 31.12.2021. – pogledaj
    • Obrazloženje financijskog Plana JVP Pag za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu. – pogledaj dokument
  • FINANCIJSKI PLAN JVP PAG ZA 2021. Godinu. 31.12.2020. – pogledaj
    • I. Izmjena financijskog plana JVP Pag za 2021.godinu. 29.06.2021. – pogledaj
    • II. Izmjena financijskog plana JVP Pag za 2021.godinu. 21.10.2021. – pogledaj