• Odluka o vrstama i cijenama usluga JVP Pag i cjenik usluga JVP Pag – pogledaj