Javna vatrogasna postrojba Pag pokrenula je mrežnu aplikaciju koja omogućava transparentan uvid u trošenje sredstava iz proračuna. Kroz tu aplikaciju zainteresirana javnost može pregledati sve isplate Javne vatrogasne postrojbe, kao proračunskog korisnika,  pravnim i fizičkim osobama (primateljima  sredstava) od 1. siječnja 2024. godine.

Aplikacija je dostupna na poveznici:

https://jvp-pag.transparentni-proracun.hr/