• POSLOVNIK O RADU VATROGASNOG VIJEĆA JVP PAG – pogledaj